Adviesgroep Grondwater Den Haag

Adviesgroep Grondwater Den Haag

De gemeente Den Haag wil inwoners met grondwaterproblemen helpen door handvatten te bieden bij een doelmatige en verantwoorde aanpak ervan. De Adviesgroep Grondwater Den Haag is in het leven geroepen om de gemeente Den Haag bij het opstellen van de handvatten te ondersteunen. De Adviesgroep heeft de website gemaakt die u nu bezoekt: www.hulpbijgrondwaterdenhaag.nl. Op de website vindt u:

  • een stappenplan voor de aanpak van de problematiek
  • informatie over oorzaken en oplossingsrichtingen bij grondwateroverlast
  • uitleg over de werking van het grondwatersysteem
  • de wettelijke verantwoordelijkheden over grondwater
  • uitleg over hoe u een melding over grondwateroverlast kunt maken bij de gemeente

De Adviesgroep is destijds in het leven geroepen door wethouder Revis. Naar aanleiding van de werkbespreking in de commissie Leefomgeving van 8 november 2018 heeft opvolgend wethouder de Mos besloten de Adviesgroep volledig extern en onafhankelijk te maken. De gemeente verleent uitsluitend een basale ambtelijke ondersteuning. Als verantwoordelijke voor Buitenruimte valt het dossier ‘grondwater’ momenteel onder wethouder Bredemeijer.

De werkgroep bestaat uit deskundigen op het gebied van stedelijk grondwater, bouwkundige constructies, vochtoverlast in woningen, het waterdicht maken van ondergrondse constructies, geohydrologie en communicatie. De voorzitter van de Adviesgroep is de heer ir. A(rie) W. van der Vlies. Hij is oud-directielid van waterschap Hollandse Delta en mediator bij de problematiek in de Haagse Vogelwijk met wateroverlast in kelders. Onder zijn leiding is deze website tot stand gekomen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheren en aanvullen van de website. Iedereen heeft hierbij de mogelijkheid om input te geven. Dit kan per email via het volgende emailadres: stedelijkbeheer@denhaag.nl.